FÖRESTÄLLNINGEN

Årets föreställning är iscensatt av Ronnebysonen, skådespelaren och regissören, Johan Westermark. Spelstilen är filmisk och inspirerad av den unika blekingska folkteatertradition som skapades av UDG-teatern och Teater Hialös.

Det har blivit en mycket dramatisk skildring, sinrikt färgad med flygande ”Monte Pytonska” vändningar. Claes von Rettigs manus, som skrevs till Ronnebys 600-års jubileum 1987, har fått ett nytt liv.

Den spelglada ensemblen spelar som om den hade en räv bakom var öra, en trotsig frihetslängtande blekingsk illfundig rödräv.

Ronneby Folkteater hälsar er, kära publik, hjärtligt välkomna till den första uppsättningen av en planerad trilogi med olika konstnärliga uttolkningar av Claes von Rettigs unika manus om den excentriske Borgmästaren Henrik Hoffmans skapelse, den avvikande staden, Rotne By, i den östdanska provinsen Blekinge.

 

Rotne By - landet välfärd

"I den här staden på Blekingska kusten hade man fått en borgmästare som hette Hoffman. Ingen visste något om honom, utan att han plötsligt hade dykt upp där och satt igång att inspirera och frigöra innevånarnas egna energier, efter en människosyn som bara hade en motor: allas och vars och ens unika värde och kapacitet.

Utifrån detta måste varje försök till livshållning, i alla skalor från liten till stor, prövas. Först om alla får sitt bästa medräknat och prövat kan någon form av "rättvisa", detta märkvärdiga människopåfund, gemensamt försöka åstadkommas. Annars kunde det väl inte bli något! Utom fjäsk, underkuvande och mäktighet. Alltså lögn.

Historien har mer än väl visat hur det går med samhällen grundade på sådan lögn. Ändå framhärdar historien med att falla i farstun för dem. Och människorna får gå där vilsna och utsatta för lögnernas godtycke, vridande sina händer i medvetandet av att det blir fel, fel, fel. Men inte kunnande göra någonting, för sanningen spelas så skickligt bort för dem.

Gilla läget. Så är det idag, så var det på femtonhundratalet, när vår historia utspelar sig (då eller nu? bestäm dig, nej vänta så får du se). Då levde Rotne By, den lilla stan hette så, i mellanläge mellan den nya gryende svenska riksbyggnaden och människorna utanför den, eller under den, en massa utsatta och frihetstänkande och villrådiga som inte ville ordna in sig under nån mer eller mindre diktaturisk överhetsmaskin.

Dom hade hållit stånd ett bra tag, medan Gustav Vasa korpade in allt större områden till sin blivande storstat, och for fram med sån terror att folk rent självklart födde sin egen befriare Dacke... Dacke-gerillan var länge ett växande hot mot den blivande diktatorn Gustav, och hans hemliga utförselport var just lilla Rotne By vid kusten."

Ur Claes von Rettigs "Ljuset föds ur mörkret" ISBN 978-91-633-5554-7