ENSEMBLEN

Ronneby Folkteaters ensemble består av skådespelare från hela Blekinge. Ett fyrtiotal entusiaster som samlats under ett års tid för att ägna sin fritid åt historiska studier, teaterträning, manusstudier, flerstämmig körsång och musicerande.

Allt under kvalificerad ledning och i nära samarbete med länets kulturinstitutioner


Rollfördelning i ensemblen
Henrik Hoffman, Borgmästare Daniel Gustavsson
Ida, hans dotter Isabel S Danielsson
Fru Madsen, medborgmästare Marja Olivendal
Skogskarlar I
Jon Calle Henningsson
Bengt Mattias Sundén
Per Christoffer Österhof
Systrar på hospitalet I
Marit Ingrid Olsson
Annika Anette Gustavsson
Gudrun Rebecca Carlsson
Sandra, den synska Cecilia Åkesson
Maria, den fria Lotta Jansson
Lillis, hennes son Max Gustavsson
Borgare I
Spack Jon Dahlström
Johnsson Jenny Myrfae
Hane Timmie Hansson
Hoffman hjälpredor I
Berit Utkörare Liz Svensson
Torkel i Rosengata Anders Gustavsson
   
Smeden Andreas Nilsson
   
Flyktingar Ulrika Ottosson
  Fanny Pettersson
  Sofie Johansson
  Anna Böthun
  Hanna Hindersson
   
Befälhavaren Eva-Kristina Olsson
Vakter Linnea Böthun
  Stina Hindersson
   
Danska budet Nicole Törnström
Erik XIV Tuva Gustavsson
   
Gepunkt, tysken Håkan Robertsson
Spioner I
Sune och Sture Joline Sandström